Služby

Vykonávame a sprostredkujeme:
kompletné kominárske služby

  • čistenie komínov na pevné palivo
  • čistenie komínov na plynové palivo
  • chemické a mechanické čistenie kotlov a dymovodov revízie komínov
  • poradenstvo pre hospodárnosť vykurovania
  • posudzovanie projektov komínových telies a dymovodov
  • čistenie vstavaných keramických kachiel

 

Nečakajte až príde zima a dajte si včas skontrolovať a vyčistiť komín. Môžete tým predísť vážnym ekonomickým škodám (požiar) a zdravotným následkom (otrava kysličníkom uhoľnatým).

Je dobré vedieť, že podľa vyhlášky 401/2007 zb.z. je potrebné vykonávať pravidelné kontroly komínov, za čo je zodpovedný majiteľ objektu. (V prípade poistnej udalosti môže mať táto skutočnosť vplyv na jeho plnenie.)

Comments are closed